Page title

Formuláre

100. Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ

Skupina príloh

102. Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca

na územie iného členského štátu EÚ

Skupina príloh

118. Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba

alebo činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v SR.

Skupina príloh

123. Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre štátneho zamestnanca

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre štátneho zamestnanca

Skupina príloh

187. Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie PD A1

resp. formulára E 101 vyhotovenej v cudzom jazyku okrem češtiny

Skupina príloh

188. Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky

Skupina príloh