Page title

Neplatenie poistného

V určitých prípadoch vám môže zaniknúť povinnosť platiť poistné na dobrovoľné poistenie.  Pozrite sa, akých období sa to týka a čo je pri tom potrebné vybaviť.

Kedy mám prestať uhrádzať dobrovoľné poistenie?

Text
  • v období, poberania dávky materské
  • v období poberania dávky nemocenské,
  • v období poberania dávky ošetrovné.

Je potrebné neplatenie poistného oznámiť Sociálnej poisťovni?

Text

Nie. V období, keď túto povinnosť zákon vylučuje, to nie je potrebné. Jednoducho ho v takomto období prestanete uhrádzať a začnete znova, keď sa toto obdobie skončí.