Page title

Zoznam zamestnávateľov s poskytnutou štátnou pomocou

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila zoznam zamestnávateľov, ktorým poskytla štátnu pomoc vo forme odvodovej úľavy pre potravinárov za kalendárne mesiace august, september, október, november, december 2023 a január a marec 2024. Následne do tohto zoznamu Sociálna poisťovňa jedenkrát mesačne doplní aj zamestnávateľov, ktorým poskytne štátnu pomoc za ďalšie kalendárne mesiace.

V zozname sú uvedené identifikačné údaje zamestnávateľa, príslušný SK NACE (hlavná ekonomická činnosť), dátum poskytnutia štátnej pomoci, suma poskytnutej štátnej pomoci a obdobie, za ktoré bola štátna pomoc poskytnutá. 

Aktuálny zoznam nájdete tu: 

Zoznam zamestnávateľov-potravinárov s poskytnutou štátnou pomocou

 

Viac informácií nájdete tu: Potravinári a odvodová úľava