Page title

Overiť si, či platím správne poistné

Platíte ako SZČO povinné sociálne poistenie? Výšku poistného si pravidelne kontrolujte. Vyhnete sa tak dlhom voči Sociálnej poisťovni.

Ako si skontrolujem platby?

Text
  1. Vypočítajte si informatívnu výšku poistného pomocou Kalkulačky na informatívny výpočet poistného pre povinne poistenú SZČO.
  2. Skontrolujte, či sa nenachádzate v Zozname dlžníkov. V ňom sa môžete ocitnúť, ak poistné neplatíte vôbec alebo ho platíte v nesprávnej výške.
  3.  Zvýšenú pozornosť venujte platbám:
  • za mesiac júl, kedy sa vám môže zmeniť výška poistného, 
  • za mesiac január, kedy sa mení výška minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu, čo môže ovplyvniť výšku vášho poistného.

V nasledujúcich situáciách kontaktujte príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne:

  • ak máte pochybnosti o výške svojho poistného, 
  • ak ste pri platbe uviedli nesprávne údaje,
  • ak vás Sociálna poisťovňa neinformovala o výške vášho poistného.

Využiť môžete aj eSlužbu Saldokonto.

Ako postupovať, ak mám voči Sociálnej poisťovni dlh?

Text

Podrobné informácie nájdete v časti: Zaplatiť dlh.