Page title

Zoznam dlžníkov

Text

Sociálna poisťovňa zverejnila 27. mája 2024 nový zoznam dlžníkov. Sociálna poisťovňa v tomto zozname zverejňuje:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré majú splatnosť zverejneného dlhu do 20.mája 2024 a zároveň tento dlh nebol uhradený v termíne do 23. mája 2024 . V zozname dlžníkov sa nachádzajú právnické a fyzické osoby s dlhom od 5,00 € a viac.
  • zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v termíne do 23. mája 2024 , ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená (vykazovacia povinnosť podľa § 231 ods. 1 písm. f) zákona o sociálnom poistení).
  • zahraničné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov v termíne do 23. mája 2024 , ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (oznamovacia povinnosť podľa § 228 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení).

Počet záznamov v databáze: 120885

Oproti zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou z predchádzajúceho týždňa tam nie sú osoby:

  • ktoré sme odstránili okamžite, lebo sa potvrdilo, že na zozname, či už pre nespárovanú platbu, alebo pre iné nedorozumenie z minulosti sa nachádzať nemajú – teda tí z dlžníkov, ktorí na túto skutočnosť medzičasom pobočku Sociálnej poisťovne upozornili. Naďalej pokračuje priebežné odstraňovanie tých subjektov zo zoznamu dlžníkov, ktorí preukážu pobočkám Sociálnej poisťovne, že tam nepatria. Týmto klientom sa Sociálna poisťovňa ospravedlňuje a verí, že majú porozumenie pre naše úsilie urobiť poriadok v klientskych databázach,

  • ktoré uhradili svoj záväzok v termíne do 23. mája 2024 ,
  • ktoré svoju vykazovaciu alebo oznamovaciu povinnosť splnili v termíne do 23. mája 2024.

Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 30. mája 2024 , sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 27. mája 2024 , ktorý zverejníme v 23. týždni roku 2024.

Dlžníci, ktorí svoju oznamovaciu alebo vykazovaciu povinnosť splnia do 30. mája 2024 sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov, ktorý zverejníme v 23týždni roku 2024.

Zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Zamestnávateľ je v zmysle § 231 ods. 1 písm. r) zákona o sociálnom poistení povinný oznámiť zamestnancovi písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), že bol z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. f), t. j. predložiť príslušný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zverejnený v tomto zozname, a to do 14 dní od zverejnenia.

Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát z dôvodu viacerých registrácií (zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne poistená osoba). Ak má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Ďalšie dôležité informácie k platbám: kliknite sem.

Adresa pre pripomienky k zaradeniu do zoznamu dlžníkov: dlznici@socpoist.sk

Pre hromadné stiahnutie zoznamu dlžníkov s dlžnou sumou stiahnite si jeden zo súborov nižšie.

Stiahnuť zoznam dlžníkov (22. týždeň)

Dlžníci podľa zadaných kritérií: 120885
Názov / Meno zoradiť podľa Názov / Meno IČO Adresa zoradiť podľa Adresa Mesto zoradiť podľa Mesto Dlžná suma zoradiť podľa Dlžná suma Chýbajúce podklady za obdobie
_X-X-X_ s. r. o. 50086332 Športová 4390/42, Dunajská Streda 9 725,68 €

09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 01/2024, 02/2024, 03/2024

..TOPRO s.r.o. 44162588 Wuppertálska 55, Košice 1 235,22 €

-

.Drevené., s.r.o. 54724325 Dlhá nad Oravou 198, Dlhá nad Oravou 17,79 €

-

''CONFIC'' s.r.o. 52437337 Palánok 1, Nitra 2 219,52 €

-

''DAS etwas ANDERE'' '' Das Beste'' Privat s.r.o. 36215325 Klincová 35, Bratislava 120,00 €

-

''Dr. MATIC'' s.r.o. 43953492 Ul. generála Viesta 1102/3, Revúca 362,62 €

03/2024

''EQ'' Centrum poradenstva a prevencie pre občanov 42136067 Homolova 2907/10, Bratislava 3 224,80 €

-

''MAGURA'' 36155438 Možiarska 1443/2-4-6, Kežmarok 23,86 €

-

''Nádej - Nový život'' 42111773 Akademika Hronca 3, Rožňava 5 483,72 €

-

''PAN-ART'', spol. s r.o. 31352499 Pezinská 4628/45, Senec 25,48 €

-

''Špaňodolinská historická škola'' 51465221 Špania Dolina 127, Špania Dolina 3 324,02 €

-

''Spotrebiteľ n.o.,'' v anglickej mutácii: ''Consumer NGO'' 51140748 A. Warhola 33, Medzilaborce 6 050,69 €

-

''Stredisko sociálnych služieb Slepčany n.o.'' 45747059 Dolná ulica 141/141, Slepčany 8 387,68 €

03/2024

''Študentský svet'' 36118052 Staré grunty 36, Bratislava - Karlova Ves, Slovenská republika 918,69 €

-

''u Kollárky'' s.r.o. 46480030 Hlavná ulica 103/30, Rybník 5 740,76 €

-

''vPRIESTORe'' 52073335 Grösslingová 2484/41, Bratislava - mestská časť Staré Mesto -

03/2024

''ZÁPAD''Spoločenstvo vlastníkov bytov obytného domu A1 35538309 Jána Švermu 1344, Michalovce 15,00 €

-

"FORES POLSKA" SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM Wspólna 3, Rzeszów -

09/2004

"Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku" 42265452 Baštová 343/5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto -

01/2024, 02/2024, 03/2024

"MAINTENANCE PROFI, s.r.o. " 36568457 Rovníková 4, Košice Nad jazerom -

08/2017

@Trade s.r.o. 50050125 Mostová 2, Bratislava 4 394,16 €

-

&rima-tt, s.r.o. 50186027 Pekárska 160/14, Trnava 116,20 €

-

+1, o. z. 50892932 Dvořákovo nábrežie 7527/10C, Bratislava-Staré Mesto 24 146,26 €

-

0 1 Lab s.r.o. 55630359 Narcisová 5991/9A, Bernolákovo -

01/2024

0711 s.r.o. 52889017 Súkennícka 8, Bratislava - mestská časť Ružinov 119,47 €

-

1 AUTO s.r.o. 47360232 Karpatské námestie 10/A, Bratislava-Rača 3 516,88 €

-

1 Solution s.r.o. 31332510 Hybešova 7291/41, Bratislava III 65,73 €

-

1. ESO, n.o. 42000424 Rádayho 8, Lučenec 1 123,58 €

-

1. Firma, s. r. o. 45521191 Tomášiková 10/H, Bratislava II 28,90 €

-

1. GEO s.r.o. 44851014 Pribinova 279/11, Martin -

01/2011

1. hotelová, s.r.o. 35859261 249, Konská 1 059,64 €

02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 09/2023, 10/2023

1. MECHATRONICKA SPOLOCNOST S.R.O. 31627480 KALOCZAYOVA 10/2, VRUTKY -

01/2004, 02/2004, 03/2004, 04/2004, 05/2004, 06/2004, 07/2004, 08/2004, 09/2004, 10/2004, 11/2004, 12/2004, 01/2005, 02/2005, 03/2005, 04/2005, 05/2005, 06/2005, 07/2005, 08/2005, 09/2005, 10/2005, 11/2005, 12/2005, 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006

1. obchodná spoločnosť, s.r.o. 36366307 Prokopa Veľkého 54, Bratislava 252,07 €

-

1. plynárenská group s.r.o. 47035161 M.R.Štefánika 70, Detva 69 136,36 €

-

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o. 36460869 Ľubochnianska 2407/2, Ľubotice 19 836,55 €

-

1. produkčná, s.r.o. 35835061 Stará Prievozská 2, Bratislava 31,00 €

-

1. SENIOR CITY, a. s. 45629943 Župné nám. 3, Bratislava 2 508,06 €

-

1. ŠK TATRAN Spišské Vlachy 52152634 Okolie 957/21, Spišské Vlachy 19,05 €

-

1. SPS services s.r.o. 44262884 SNP 1301, Žiar nad Hronom 3 702,48 €

-

1. WOOD - HOUSE s.r.o. 36433926 1. mája 913/2, Turčianske Teplice 483,95 €

-

1001 s. r. o. 45355541 Kopčianska 10, Bratislava-Petržalka 4 582,82 €

-

100Plus, s.r.o. v likvidácii 50002252 Malokrasňanská 10239/4, Bratislava - mestská časť Rača 80,89 €

-

100pro s. r. o. 54588308 Bottova 5588/36, Ružomberok 33,54 €

-

100RM s.r.o. 53372662 Bauerova 1205/7, Košice - mestská časť Sídlisko KVP 325,75 €

-

10CLI s.r.o. 46764241 Gerlachovská 29, Košice 10 694,94 €

-

11AT s.r.o. 47600501 Račianska 88B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 5 400,84 €

-

123Kurier, s. r. o. 46598863 Vojtaššákova 616, Tvrdošín 179 748,88 €

-

12Eleven, s.r.o. 51424487 Farská 50, Nitra 821,12 €

-

142 design, s. r. o. 53389662 Holíčska 3049/5, Bratislava V 434,58 €

-

1B SERVIS s. r. o. 53991249 Humenské nám. 3168/7, Bratislava - mestská časť Petržalka 1 572,06 €

-