Page title

Sociálna poisťovňa začala vyplácať príspevok za prácu v obecnej polícii

Sociálna poisťovňa rozhoduje o príspevku za prácu v obecnej polícii od začiatku roka 2024. V týchto dňoch poberatelia príspevku dostávajú na svoje účty, resp. poštovou poukážkou prvé mesačné výplaty tohto príspevku spolu s doplatkom od dátumu nároku na príspevok. Sociálna poisťovňa posudzuje žiadosti o príspevok v zákonom stanovených lehotách, aktuálne je posúdených 95 % z prijatých žiadostí.

Sociálna poisťovňa začala od 1. januára 2024 na základe novely zákona o obecnej polícii rozhodovať o príspevku za prácu v obecnej polícii. V súvislosti s rozhodovacím procesom o nároku na príspevok za prácu v obecnej polícii Sociálna poisťovňa, ústredie, začala v týchto dňoch vyplácať žiadateľom priznaný príspevok.

Príspevok za prácu v obecnej polícii je pravidelnou peňažnou dávkou, vyplácanou Sociálnou poisťovňou, bývalým príslušníkom obecnej polície ktorejkoľvek obce na Slovensku.

Nárok na príspevok za prácu v obecnej polícii vznikne žiadateľovi po splnení nasledovných podmienok súčasne:

  • v čase podania žiadosti o príspevok za prácu v obecnej polícii už nie je jej príslušníkom,
  • pracovný pomer v obecnej polícii trval najmenej 25 rokov
  • a dovŕšil vek najmenej 56 rokov.

Ďalšie informácie k tejto téme sú dostupné na webstránke Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/zivotne-situacie/zamestnanie/ako-poziadat-o-prispevok-za-pracu-v-obecnej-policii-od-1-1-2024