Page title

Zmena výplaty dôchodkov počas novembra 2023

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dôchodkov v hotovosti s výplatným termínom 18. dňa v kalendárnom mesiaci, že v súvislosti so sviatkom 17. novembrom 2023 dochádza k zmene tohto výplatného termínu. 

Dávky splatné 18. novembra 2023 budú vyplatené vo štvrtok 16. novembra 2023

Ďalšia zmena výplatného termínu dôchodkov vyplácaných v hotovosti bude v decembri 2023.