Page title

Detva

ÚRADNÉ HODINY

pondelok 8:00 - 16:00
utorok 8:00 - 14:00 len lekárska posudková činnosť
streda 8:00 - 17:00 (nevybavuje sa agenda DP)
štvrtok 8:00 - 12:00 len lekárska posudková činnosť
piatok 8:00 - 14:00 (nevybavuje sa agenda DP)
sobota Zatvorené
nedeľa Zatvorené

Vybavujeme

  • Nemocenské poistenie
  • Dôchodkové poistenie
  • Garančné poistenie
  • Lekárska posudková činnosť
  • Poistenie v nezamestnanosti
  • Úrazové poistenie
  • Výber poistného

POLOHA NA MAPE

ADRESA

Záhradná ulica č. 5

962 12, Detva

E-MAIL

zvolen@socpoist.sk

ČÍSLO ÚČTU

SK29 8180 0000 0070 0015 6752

Telefónne čísla

Odbor Mobil Pevná linka
Lekárska posudková činnosť
0906 173 585
02 3247 3585
0906 173 660
02 3247 3660
Poistenie v nezamestnanosti a garančné poistenie
0906 173 582
02 3247 3582
Výber poistného a nemocenské poistenie
0906 173 583
02 3247 3583
Dôchodkové poistenie
0906 173 584
02 3247 3584