Page title

Pravidlá cookies

V Pravidlách cookies vás chceme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ (Sociálna poisťovňa) používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookie“). 

Text

Sociálna poisťovňa pri tom postupuje v súlade s § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ktoré sú platné a účinné od 25. mája 2018 a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon a/alebo Nariadenie”).

Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je Sociálna poisťovňa (ďalej „SP a/alebo prevádzkovateľ“). SP je verejnoprávna inštitúcia zriadená na výkon sociálneho poistenia na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. SP vykonáva sociálne poistenie, ktoré zahŕňa nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie – starobné a invalidné, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa vykonáva aj činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia – predovšetkým vyberá príspevky, postupuje ich dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registruje zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení na základe zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.  

Na účel dohľadu nad spracúvaním osobných údajov Sociálna poisťovňa poverila zodpovednú osobu, ktorú možno kontaktovať e-mailom na adrese zodpovedna.osoba@socpoist.sk alebo poštou na adrese Zodpovedná osoba, Sociálna poisťovňa, ústredie, 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ“.

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Nevyhnutné (potrebné) cookies:

  • Základné cookies

Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

  • Prevádzkové cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napríklad prezradia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Nevyhnutné cookies spracúvame na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom je správne fungovanie webovej stránky a jej optimalizácia.

Dobrovoľné cookies:

  • Štatistické/analytické cookies

Tieto cookies zbierajú informácie o tom, ako sa používala webová stránka. Pomáhajú prispôsobovať a zlepšovať obsah našich webových stránok na základe analýzy návštevnosti a správania sa návštevníkov.

V prípade dobrovoľných cookies spracúvame osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - súhlas dotknutej osoby. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. O súhlas s používaním cookies vás žiadame prostredníctvom našej cookies lišty.

Text

Cookies, ktoré sa na našom webe používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo, alebo všetky naraz a to buď priamo, alebo pomocou prehliadača.

Postup pri odstránení cookies

Text

Návody pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov nájdete tu: