Page title

Dôchodok zo zahraničia (oznamovanie cez eFormulár)

Oznamovanie vyplácania dôchodkov z cudziny

Text

Táto elektronická služba umožňuje poberateľom dôchodku oznámiť Sociálnej poisťovni dôchodky vyplácané z cudziny na účely určenia sumy 13. dôchodku.

Údaje o dôchodku z cudziny zapíšte do eFormulára a priamo odošlite Sociálnej poisťovni:

Chcem odoslať oznámenie

S akoukoľvek otázkou týkajúcou sa vyplnenia alebo odoslania eFormulára sa obráťte na Sociálnu poisťovňu prostredníctvom:

  • Formulára pre otázky,
  • telefónnych čísel +421 906 171 965, +421 2 3247 1965, +421 906 171 020 – pri volaní zo zahraničia,
  • bezplatných telefónnych čísel 0800 123 123 alebo 0800 500 599 – pri volaní zo Slovenska.

Zamestnanci Sociálnej poisťovne vám v prípade potreby poskytnú potrebnú súčinnosť s vyplnením eFormulára aj s jeho odoslaním.