Page title

Pandemické ošetrovné (platné do 31. 8. 2023) – Otázky a odpovede

Pandemické ošetrovné od 1. septembra 2023 zaniká. Táto dávka sa priznávala a vyplácala počas mimoriadnej situácie v období od 12. marca 2020 do 31. augusta 2023. Sociálna poisťovňa bude naďalej vyplácať dávku ošetrovné. V súvislosti s touto zmenou prinášame najčastejšie otázky a odpovede.

1. Dokedy najneskôr môžem požiadať o pandemické ošetrovné?

Nárok na pandemické ošetrovné je najdlhšie do 31. augusta 2023. Nárok na túto dávku si môže poistenec uplatniť spätne najviac 3 roky, inak sa premlčí nárok na výplatu dávky.

2. Čo ak vznikne moje pandemické ošetrovné posledný augustový týždeň a preklopí sa do septembra? Trvá len 14 dní, alebo ešte podľa starého zákona?

V takomto prípade sa vyplatí pandemické ošetrovné aj po 31. auguste 2023, avšak najviac v rozsahu 14 kalendárnych dní.

3. Môžem po 31. auguste 2023 žiadať o ošetrovné po 14 dňoch z toho istého dôvodu nanovo na nasledujúcich 14 dní, ak naďalej dieťa ošetrujem?

Toto umožňovalo iba pandemické ošetrovné. Pri klasickom ošetrovnom vzniká nárok na dávku v jednom prípade potreby ošetrovania/starostlivosti len raz a len jednému poistencovi.

4. Môže sa o ošetrovné požiadať rovnako ako o pandemické ošetrovné – elektronicky cez formulár?

Keďže klasickú žiadosť o ošetrovné (ošetrovanie blízkej osoby) potvrdzuje lekár, nie je možné o ošetrovné požiadať elektronicky. V prípade nároku na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o zdravé dieťa do 11/18 rokov veku, ak dôvodom bude uzatvorenie detských jaslí, materskej školy alebo školy, nárok na ošetrovné sa bude uplatňovať na tlačive, ktoré bude od septembra 2023 dostupné na webe Sociálnej poisťovne.

5. Kedy môžem o ošetrovné po uplynutí 14 dní požiadať nanovo?

O ošetrovné je možné požiadať nanovo pri novom prípade potreby ošetrovania/starostlivosti, t. j. napr. pri inej diagnóze ošetrovanej osoby, resp. inej ošetrovanej osobe alebo inom termíne uzatvorenia detských jaslí, materskej školy alebo školy.

6. Kedy nemôžem o ošetrovné po uplynutí 14 dní požiadať nanovo?

Požiadať v princípe môžete vždy, ale ak pôjde o ten istý prípad potreby ošetrovania/starostlivosti (ako vysvetľujeme vyššie), nárok na ošetrovné vám nevznikne.

7. Prečo sa ošetrovné vypláca len 14 dní? Čo ak ošetrujem rodinného príslušníka dlhšie?

Dĺžku ošetrovného určuje zákon. Ak je potrebné dlhšie ošetrovanie, od 15. dňa sa vám prerušuje povinné sociálne poistenie.

8. Ako je to s ošetrovným po novom, ak je zatvorená škola rozhodnutím príslušného orgánu?

Rovnako ako pred pandémiou s tým rozdielom, že na uplatnenie nároku bude slúžiť nové tlačivo zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne ktoré nájdete tu, t. j. žiadosť v tomto prípade nebude potvrdzovať lekár.

9. Kedy a kde bude zverejnené tlačivo, ktoré bude potvrdzovať škola v prípade, ak je zatvorená škola rozhodnutím príslušného orgánu?

Nové tlačivo budú mať poistenci k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne po 31. auguste 2023 a nárok na dávku prostredníctvom tohto tlačiva si budú môcť uplatniť, ak dôjde k uzatvoreniu zariadenia po 31. auguste 2023.

10. Nastáva nejaká zmena od 1. septembra 2023 aj pri dlhodobom ošetrovnom?

Zrušenie uplatňovania ustanovení o pandemickom ošetrovnom sa nijako nedotýka dávky dlhodobé ošetrovné.