Page title

Systémy sociálnej ochrany - MISSOC

Text

Vzájomný informačný systém o sociálnej ochrane EÚ (MISSOC) poskytuje podrobné, porovnateľné a pravidelne aktualizované informácie o vnútroštátnych systémoch sociálnej ochrany v angličtine, francúzštine a nemčine.

Ide o oficiálnu webovú stránku Európskej únie o vašich právach v jednotlivých krajinách, kde nájdete užitočné informácie tu: Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie