Page title

Prihlásenie do elektronických služieb

eSlužby

Prostredie elektronických služieb pre zamestnávateľov a SZČO – odvádzateľov poistného, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, inštitúcie, rezorty.

Elektronický účet poistenca

Prehľad informácií o sociálnom poistení pre občana v užívateľsky príjemnom online prostredí, vrátane individuálneho účtu poistenca a ePN.

Portál eFormulárov

Prehľad formulárov a žiadostí o dávky, ktoré poistenec po vyplnení odošle elektronicky priamo do Sociálnej poisťovne z pohodlia domova.