Page title

Saldokonto pre SZČO

Text

Saldokonto je individuálny „účet“, na ktorom si živnostníci a ostatné SZČO môžu skontrolovať svoje platby do Sociálnej poisťovne. Prostredníctvom elektronickej služby Saldokonto vidia aktuálny stav svojho „účtu“ – či uhrádzajú poistné v správnej výške, či majú nedoplatok alebo preplatok.

Okrem platieb poistného získajú aj prehľad predpisov poistného generovaných na základe spracovaných daňových priznaní, podľa ktorých si skontrolujú, „koľko majú zaplatiť“. SZČO takto získajú prehľad o svojich platbách do Sociálnej poisťovne a môžu sa vyhnúť nedoplatkom.

Postup pri vybavení:

  1. SZČO požiada o prístup k elektronickým službám (eSlužby) v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne.
  2. Podpíše Dohodu o používaní elektronických služieb (po overení totožnosti - občiansky preukaz alebo cestnovný pas) a získa bezplatný prístup do eSlužieb.
  3. Ďalej postupuje podľa inštrukcií od zamestnanca SP.

 

Noví užívatelia eSlužieb sa môžu prihlásiť pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie

Postup aktivácie pre nových klientov (s mobilom):

Postup nájdete v tomto návode.

Do eSlužieb je možné prihlasovať sa aj s elektronickým občianskym preukazom

Postup aktivácie pre nových klientov (s eID):

V rámci vybavenia prístupu do eSlužieb pobočka Sociálnej poisťovne vydá klientovi protokol s aktivačným kľúčom.

Pri prihlasovaní je potrebné kliknúť na tlačidlo „Slovensko eID“, dostupné pod nadpisom „Prihlásenie s eID“.

Systém zobrazí výzvu na zadanie predtým vygenerovaného aktivačného kľúča. Po jeho zadaní bude eID spárované s účtom eSlužieb. Ide o jednorazovú aktiváciu.

V oboch prípadoch, po jednorazovej aktivácii eID v rámci eSlužieb, prebieha ďalšie prihlásenie pomocou eID rovnako ako na portáli slovensko.sk alebo na iných službách verejnej správy.